Ny förordning

Ny förordning

Nu har det kommit en ny lag där bl.a nematoder inte längre ska godkännas av KEMI utan vi kommer att sortera under Naturvårdsverket. Det känns jättebra då våra nematoder inte alls är att jämställa med kemiska bekämpningsmedel. Vi erbjuder naturens egen lösning:
Miljoner små nematoder som bekämpare av vissa specifika skadedjur.
Det står t.o.m att "Syftet med förenklingen är att stimulera användningen av Nematoder Insekter och Spindlar (NIS) för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.
Det känns som ett erkännande att vi har något bra att erbjuda!

Nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
Ändring: 'Ny förordning om nematoder, insekter och spindeldjur som
bekämpningsmedel, förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
SFS: 2016:402 och 2016:404-2016:405
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) kan användas som biologiska
bekämpningsmedel vid exempelvis växthusodling. Enligt den nya
förordningen räcker det att arterna av NIS i sig är godkända för att de
ska få användas som bekämpningsmedel, till skillnad från det tidigare
systemet där det krävdes ett godkännande från Kemikalieinspektionen
för varje enskilt bekämpningsmedel som består av NIS. Syftet med
förenklingen är att stimulera användningen av NIS så att användningen
av kemiska bekämpningsmedel minskar. Naturvårdsverket får
ansvaret för godkännande av NIS.