Ny återförsäljare

Ny återförsäljare gör det enkelt att lösa skadedjursprobleman själv - Stick.se

Bionema vill välkomna en ny återförsäljare, Stick.se - internetbutik med produkter för skadedjursbekämpning och ett fokus på att underlätta för kunder att enkelt själva lösa sina skadedjursproblem. Stick.se hjälper kunder bekämpa vanliga skadedjur såsom myggor, malar och möss. Med start säsongen 2017 kommer Stick.se att sälja bland annat Bionemas nematoder mot mördarsniglar