Nemasys L® NemaMygga eller NemaGräs mot Öronvivel

Nemasys L

Effektivt ekologigskt-ofarligt för barn och andra djur

Vi rekommederar NemaGräs då marktempterturen är över 13 grader men ta gärna en titt innan beställning så att inte larverna blivit puppor. Pupporna rår inte nematoderna på, då är det bättre behandla till höstenn

Välj mot Öronvivel

Nemasys L då marktemperaturen är mellan +4 och +12 grader

NemaGräs, NemaMix eller NemaMygga då marktemperturen är över +12 grader

Öronvivelns larver börjar äta på rötterna tidigt på våren, innan växterna kommit igång. 

För bästa effekt bekämpa larverna 2 gånger per år:

  • Mitten av mars till mitten av maj 
  • Mitten av augusti till slutet av septemeber

Har du problem med öronvivlar är det Nemasys L som skall användas, denna nematod är robust och aktiv ända ned till 5 grader i jorden. När marktemperaturen är över + 13 grader kan även NemaGräs användas. Öronvivlar är ett problem som vi ofta får med nya utplanteringsväxter som sätts på hösten. Om rotsystemet får en Nemasys L behandling nu på hösten slipper man dålig utveckling till våren på sina nyinköpta växter när skall börja växa på våren. 

Larverna äter glupskt under hösten, nästa vår kommer kommer de igång och är aktiva före växten kommit igång. Växter som kanske stått emot höstens angrepp är nu försvarslösa då de fortfarande är i vintervilan.

Är det varmt ute? 

Är det högtryck där du bor så avvakta med beställning till det är mindre varmt eller uppge en önskad leveranstid om du kan se i väderprognosen att det blir mindre varmt t.ex nästa vecka.

Levande organismer-Färskvara

Nematoder är färskvara. Beställ inte nematoder om du inte tänkt behandla inom en snar framtid. Hållbarhet på nematoderna är 1-3 veckor från att du får hem de. Förvaras i kyl.