Nemablom mot sorgmyggor

Nemablom

är baserad på nematoden Steinernema feltiae som är en effektiv biologisk bekämpare av många olika
skadegörare.

Nemablom 

bekämpar skadegörare såsom sorgmyggor, harkrank, blomstertrips, minerare i mindre växthus och grönsaksproduktion. För större ytor se NemaMygga

Är det varmt ute? 

Är det högtryck där du bor så avvakta med beställning till det är mindre varmt eller uppge en önskad leveranstid om du kan se i väderprognosen att det blir mindre varmt t.ex nästa vecka.

Levande organismer-Färskvara

Nemablom  har en hållbarhet på 1 år.

Nemasys-produkter  är färskvara. Beställ inte nematoder om du inte tänkt behandla inom en snar framtid. Hållbarhet på nematoderna är 1-3 veckor från att du får hem de. Förvaras i kyl. Ekologiskt godkända

För att läsa mer om Nemablom klicka här

Det pris vi uppger är det du betalar. Inga avgifter tillkommer!!