Nemablom mot Sorgmyggor "Blomflugor"

Nemablom

är baserad på nematoden Steinernema feltiae som är en effektiv biologisk bekämpare av många olika
skadegörare.

Nemablom 

bekämpar skadegörare såsom sorgmyggor, harkrank, blomstertrips, minerare i mindre växthus och grönsaksproduktion. För större ytor se Nemasys®

Är det varmt ute? 

Är det högtryck där du bor så avvakta med beställning till det är mindre varmt eller uppge en önskad leveranstid om du kan se i väderprognosen att det blir mindre varmt t.ex nästa vecka.

Levande organismer-Färskvara

Nemablom  har en hållbarhet på 1 år.

Nemasys-produkter  är färskvara. Beställ inte nematoder om du inte tänkt behandla inom en snar framtid. Hållbarhet på nematoderna är 1-3 veckor från att du får hem de. Förvaras i kyl. Ekologiskt godkända

För att läsa mer om Nemablom klicka här

Det pris vi uppger är det du betalar. Inga avgifter tillkommer!!