Nemasys® mot Trips

 

Skadebild

Trips är ett allmänt förekommande skadedjur som trivs där det är varmt och torrt.

Det finns ett 100-tal tripsarter i Sverige och de angriper ett stort antal växter både inom- och utomhus.

Både fullvuxna trips och ders larver livnär sig på växternas cellsaft som de suger ut. Cellerna sugs ut radvis så att det bildas strimmor som så småningom flyter samman till större partier som blir silverglänsande då luft tränger in i cellerna.

Då bladen växer torkar de utsugna partierna i och brunfärgas. Vid starka angrepp kan hela blad gulna och falla av.

Tripsangrepp i  unga skott och blomknoppar gör att tillväxt och blomning hämmas eller uteblir.

Ärtplantor angrips i skottspetsarna vilket skadar blomning och baljor. Kålplantor kan skadas svårt vid tidigt angrepp. Lök och vitkål kan också angripas.

Beskrivning av trips

Trips är ett litet skadedjur, 1-2 mm, långsmalt och utrustade med häftblåsor under fötterna, ett sorts vidhäftningsorgan.

De vuxna insekterna varierar i färg från gul grå till brun och svartbrun. de har 2 par smala fransiga vingar. Honan är betydligt större än hanen och mycket vanligare förekommande. Honan kan lägga ägg utan hane

Livscykel

Livscykeln består av ägg, 2 larvstadier, ett pre-puppstadium och ett pupp-stadium samt fullvuxen insekt. Under normala växthusförhållanden tar livscykeln 21-30 dagar med minst 7 generationer under säsongen. Varje hona lägger ca 60 ägg.  

Bekämpning

Nemasys® Steinernema feltiae angriper vuxna och puppan men inte larverna för de gömmer sig i bladslidorna och där kommer inte nematoderna åt tripslarverna