Nemablom 

mot Sorgmyggor

 

Miljoner små trädgårdsmästare-

till Er tjänst

 

Foto Joachim

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nematodbehandling är ett enkelt och miljövänligt sätt att bekämpa sorgmyggor. Professionella odlare har i över 30 år använt sig av nematoder vid bekämpning av skadeinsekter. Nematoden Steinernema feltiae (mikroskopiskt små rundmaskar), är naturligt förekommande i Sverige. De angriper och dödar larver till vissa skadeinsekter t ex sorgmyggor, ibland kallade "blomflugor", som ofta följer med nya krukväxter eller ny jord. Sorgmyggor är naturligt förekommande i Sverige så de kan även följa med växterna in då vi tar in växter inför vintern.

Sorgmyggorna skadar växterna genom att äta på dess rötter.

Nematoderna rör sig fritt i jorden, där de aktivt uppsöker sin värd genom att följa ämnen som larverna utsöndrar. Larverna angrips genom naturliga kroppsöppningar och inom loppet av några få dagar dör de. Nematoderna förökar sig inuti larven. Efter ca 10 dagar kryper en ny generation nematoder iväg och uppsöker nya larver.

Nemablom kan även användas i förebyggande syfte, då nematoderna kan ligga i dvala i jorden upp till 1 år. 

Nematoderna angriper ej växter, eller andra djur och är ofarliga för människor.

Nemablom  räcker till ca 20 krukor eller 2 kvm.

Eftersom nematoderna inte klarar minusgrader, kan vi bara skicka när det är milt ute.

Nemablom är inte godkänt i ekologisk odling

Behandla med Nemablom 

Blanda innehållet med 1 l kallt vatten. Jorden måste vara fuktig innan behandling. Rör om nematod/vattenblandningen ofta, nematoderna  sjunker annars till botten. Vattna ut ca ½ dl till varje kruka som ska behandlas. Vid omplantering bör alla krukväxter behandlas med nematoder.

Förpackningen räcker till 15 - 20 medelstora krukor eller ca 2 kvm.


Produktförvaring

Nemablom har en hållbarhet på 1 år om förpackningen förvaras svalt (dock inte minusgrader). I rumstemperatur håller förpackningen ca 3 månader. Hållbarheten i försluten förpackning är densamma även om förpackningen har öppnats. Nematoderna dör om de utsätts för solljus, uttorkning, minusgrader eller temperatur över +30°C.

 

Foto Joachim