Nemasys L ®-mot öronvivlar

 

Öronvivelns larver börjar äta på rötterna tidigt på våren, innan växterna kommit igång. 

Bekämpa larverna i mitten av mars till mitten av maj. 

Är marken över +10 grader kan Nemasys användas mot öronvivellarver

Klicka här för köp                      

 

 

 

 

 

 

Miljoner små trädgårdsmästare- till Er tjänst

Nemasys L är baserad på nematoden Steinernema kraussei som aktivt bekämpar larver av öronvivel i bär och prydnadsväxter. 

Nemasys L är en mycket robust nematod som mindre känsliga än andra nematoder för miljöer som inte är optimala. Detta gör att Vine Weevil Killer är rätt produktval för att bekämpa öronviveln.

Nemasys L ger en snabb kurativ efffekt och har den fördelen att den kan fungera  vid lite lägre temperaturer, ända ner till +4°C, vilket innebär att den aktivt angriper öronvivellarver när de är aktiva, från tidigt på våren.

Nemasys L innehåller nematoder i deras mest aktiva stadie. Nematoderna söker upp skadeinsekten och går in genom naturliga öppningar. Inne i larven avger nematoden en symbiotisk bakterie som dödar larven. Nematoden reproducerar sig och en ny generation nematoder kommer fram som är redo att attackera nya larver.

Nemasys L Avancerad biologisk bekämpning i bär och prydnadsväxter

Nemasys L i förpackningar till 12, 100 och 250 kvm.

Öronvivelns livscykel

Broschyr Öronvivel

Obs! Nematoder angriper larverna i jorden; inte puppor, ägg eller insekter!
Kontrollera att det finns larver i jorden innan du gör en beställning.

- Användning

Jorden skall vara fuktig innan behandlingen påbörjas. Behandling med Nemasys L rekommenderas kvällstid. Då undviker man att utsätta nematoderna för starkt solljus och temperaturer över 30ºC. Bäst effekt nås när marktemperaturen är +5 ºC - +25ºC. Öronviveln förökar sig under hela året så behandling bör ske när man konstaterat att det finns larver.

-Behandling

Nemasys L blandas ner i kallt vatten och kan vattnas ut med vanlig vattenkanna. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger + 5º C. 

Använd dosen 1.000.000/m²

 1. Området som skall behandlas vattnas rikligt, före behandling.
 2. Sprid nematoderna jämnt över ytan, med en vattenkanna.
 3. Vattna efter med mycket vatten, så att nematoderna får chansen att komma ned.
 4. Håll den behandlade ytan väl fuktig under minst 14 dagar.
 5. Slutet augusti kör ett program från punkt 2 till 5 och eventuellt upprepa behandlingen igen efter 4 veckor.

- Produktförvaring

Nemasys L ska förvaras i kyl och har en hållbarhet enligt datumstämpling. Det är minst en veckas hållbarhet vid leverans. Nematoderna dör om de utsätts för solljus, uttorkning, minusgrader eller temperatur över +30°C. Tänk på att inte beställa om väderprognosen visar på en torr och varm period närmsta veckorna.


BASF packar alltid dubbla mängden nematoder. Detta för att säkerställa att våra produkter ska, med råge, innehålla rätt mängd nematoder. Det är sedan upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt.

 

Frågor och svar

 • Vad innehåller Nemasys Vine Weevil Killer?

  Nemasys Vine Weevil Killer är en naturprodukt som innehåller mikroskopiska rundmaskar (nematoder) som letar upp och dödar öronvivelns larver i jorden

 • Varför använda Nemasys Vine Vivel Killer?

  Nemasys Vine Weevil Killer är ett effektivt alternativ till kemikalier och är ofarligt för barn, husdjur, vilda djur, bin och fåglar. Produkten är också lämplig för användning på ätbara grödor och öppen mark där det inte är tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel.

 • Hur ska jag använda Nemasys Vine Weevil Killer?

  Nemasys Vine Weevil Killer är enkelt att använda, du behöver bara en vattenkanna och vatten. Vid behandling av krukor se till att inte alltför mycket vatten rinner ut ur dräneringshålen, så nematoderna går förlorade.

 • När kan jag använda Nemasys Vine Weevil Killer?

  Nemasys Vine Weevil Killer bör användas när marktemperaturen är över 5° C och det är konstaterat att det finns öronvivellarver i jorden. Utomhus kan larver påträffas från april till oktober, i tempererade miljöer, (t.ex uterum,växthus) kan man hitta de året runt. Nemasys Vine Weevil Killer dödar öronvivelns larver, inte de vuxna skalbaggar.

 • Öronvivelns livscykel

  Var ska jag använda Nemasys Vine Weevil Killer?

 • I jord eller kompost där larver är konstaterade

  Finns det något särskilt att tänka på?

 • Nemasys Vine Weevil Killer ska appliceras på fuktig jord. Vid behandling i varmt väder är det bättre att vänta tills senare under dagen när jorden inte torkar ut snabbt, så nematoderna kommer att ha en chans att migrera ner i marken under natten.

  Hur ofta behöver jag behandla med Nemasys Vine Weevil Killer?

  Öronvivlar återfinns främst i södra Sverige men problemet sprids med växter och uppträder även i norra Sverige. De lever i trädgårdar och häckar, därför är det svårt att helt utrota skadedjuret, eftersom vuxna skalbaggar kan komma in utifrån. Om du har vad du tycker är en allvarligt angrepp bör du överväga att behandla två gånger om året, på våren och hösten. Om du är mindre intresserade och bara vill hålla ett mindre problem i schack kan en behandling vara tillräcklig.

 • Hur ser öronvivelägg ut?

  Öronvivelägg är vita när den läggs, cirka 0,8 i diameter och runda. De blir snabbt bruna när de mognar. Äggen förväxlas ofta med långtidsverkande gödselpellets, men pellets är mycket större, 2 mm i diameter.

 • Vad kan jag göra för att bekämpa den vuxna öronviveln?

  Att hitta och förstöra de vuxna är svårt, så det är bättre att använda nematoder för att döda larverna och bryta livscykeln. Öronviveln är nattaktiv så jakt men ficklampa på natten kan minska antalet vuxna skalbaggar

 • Hur mycket skadas växter av ”konduktörsklippen” de vuxna öronvivlar gör i bladkanterna?

  ”Konduktörsklipp” är fula men är det osannolikt att de dödar växter. De är en säker påminnelse om att det finns ett öronvivelproblem som bör stävjas i larvstadiet.

 • Kan jag vattna Nemasys Vine Weevil Killer direkt på plantor? 

  Nematoder hör hemma i jorden så, om du kan, är det bättre att vattna ner de i till jorden. Om detta är omöjligt, på grund av tätt lövverk, se till att efter applicering vattna ner de i jorden med lite extra vatten. 

 • Kan jag göra något åt skalbaggarna?

 

 • Skalbaggen är nattaktiv. Vill du bekämpa skalbaggarna kan utrusta dig med ficklampa och vitt lakan/tygsycke och i mörkret försöka skaka ner de från bladverket och samla ihop de.

 

 

Öronviveln angriper t.ex lager rhododendron rosor idegran syren och jordgubbar

Mail från kund:

Det ser ut som att det är betydligt mindre med öronvivlar i år men det finns fortfarande ganska många.

Jag har några frågor och funderingar innan jag gör en beställning.

- Det är en ligusterhäck, längd ca 70 meter, bredd minst 1 m ibland bredare. Vissa svårigheter att vattna ut nematoderna jämt.

- Nu på hösten är det Nemasys G som man ska beställa? Så länge marktemperaturen är över +12-13 grader så spelar det ingen roll, när tempertauren sjunker längre fram i höst är det bara Nemasys L som fungerar.

- Jag funderar på att göra två vattningar, en i slutet på augusti och en i slutet på september.

  Tanken med det är att missar man någon yta i första vattningen kanske det täcks upp i den andra.

  Vad tror du om den planen? Det låter som bra plan! Tänk på att om det finns larver i jorden på våren börjar de äta på rötterna innan växten kommit igång, då är växten helt försvarslös så en vårbehandling kan också vara bra

- Vätmedlet, är det något som du rekommenderar? Hur använder och doserar man det? Svar "Ja ", det har visat sig att vätmedlet gör det lättare att få ett bra resultat av behandling, speciellt om det är torrt i marken. Det är bara att blanda ut med vattnet i koncentratet som man gör innan man börjar vattna. Gör du inte ett koncentrat med vatten och nematoder utan tar en dos av "pulvret" och rör ut undan för undan så får du försöka ge en skvätt vätmedel till varje vattenkanna eller spruta.

- Har du några andra tips som kan underlätta, förbättra resultatet?

Inte mer än att:

 • Håll behandlad yta fuktig i 2 veckor och var frikostig med vatten. 
 • Kom ihg att nematoderna sjunker till botten om den vätska den ligger i står stilla. Efter ca 40 min ligger alla levande nematoder på botten. 
 • Undvik solljus då de inte tål UV-ljuset

Sedan är det som vanligt en torr sommar här på Öland så jag hoppas på regn så att jag inte behöver förvattna så mycket.

I år har vi i alla fall inget bevattningsförbud.

//Inge

Hej Susanne

Nu har jag fått nematoderna.
 
I våras tog jag bort det översta jordlagret under roddisarna och fick med en hel del öronvivlar.
Jag vattnade ut nematoderna även på andra växter och alla verkar vara piggare. 
Ikväll vattnar vi ut dom nya nematoderna.

Med vänlig hälsning
Lisa

      

Vuxen Öronvivel

Öronvivellarv

    

Infekterad öronvivellarv

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaktäristiska bladskador "konduktörsklipp"

 

 

Rotskador