Bionema odlar och säljer nematoder som används till växtskydd, både av privat och yrkesodlare, samt Universitet och SLU som bedriver växtodling i forsknings- och utbildningssyfte. Vi har i över 20 års tid sålt nematoder och vi ser att utbudet och efterfrågan stiger i snabb takt. 

Väl  mött

Susanne och Anna-Marie