Nemasys mot Minerarflugor

 

 

Minerarflugan förekommer relativt vanligt i vår natur och i de allra flesta fall gör de ingen större skada då det råder en balans mellan minerare och olika parasitsteklar. I växthus kan balansen rubbas och minerarflugornas larver kan bli ett bekymmer.

Nemasys F Steinernema feltiae, kan vara en god hjälp att bekämpa minerarlarverna där minerarlarverna blivit ett skadedjur.

Minerarflugelarver lever inne i bladen och lämnar slingrande gångar eller mindre runda fläckar, sk blåsminor.

Blir det många larver som lever i bladet förstörs det, skrumpnar ihop och blir brunt.

Ett tidigt tecken på minerarflugan är små vita prickar i små grupper på bladen längs bladkanten. Prickarna är märken efter äggläggning eller skador på bladytan som flugan gör för att komma åt växtsaften för att livnära sig.

Minerarlarver återfinns i t.ex gurka melon och tomat och sallad  och krysantemum.

Ekologisk odling 

På Nemaslug och Nemasys produkterna finns följande:
Produkten kan användas i ekologiskt lantbruk, enligt RCE n° 834/2007.


RCE n° 834/2007 är ett dokument runt ekologisk produktion i EU där man fört samman gamla regler och olika nationella regler till ett regelverk vad som accepteras inom ekologiskproduktion i EU.
Regel skall också bidra till att minska hinder för ekologiska varor och tjänster och skall samtidigt göra import från tredje land möjligt om de uppfyller 834/2007.

Bilden visar bladskador efter minerarflugans larver 

 Behandling

  Nemasys sprutas över angripna växter och besprutat område hålls fuktigt så att 

  nematoderna ges möjlighet att krypa in i gångarna och oskadliggöra minerarlarver.

  När nematoder gått in i minerarlarven slutar den ganska snart äta och dör så sedan

  Det är viktigt att med hög fuktighet så inte nematoderna torkar ihjäl innan de kommit in i bladet. 

 

 

*IPM står för "Intregated Pest Management" 

Det betyder att lantbrukare från och med 2014 

alltid skall överväga om det finns något annat

 alternativ än det kemiska som kan användas