NemaMygga 

 mot Harkrank        

Klicka här för köp av NemaMygga

 

Harkrankar är vanligt förekommande över hela Sverige. De ser ut som "jättemyggor" återfinns ofta innanför fönsterrutan där de kämpar för att ta sig ut. Harkrankens larver återfinns i jorden och är bruna benlösa, med ett litet mörkare väl avgränsat huvud och små flikar längst baktill. En del arter kan ibland uppträda som skadegörare under vissa förhållanden. Larverna som lever av växtrötter kan ibland bli ett problem på gräsbevuxen mark som gräsmattor och golfbanor och på olika trädgårdsväxter på friland och i växthus.

 

Förmodligen kläcks merparten av harkrankens ägg under sensommaren, från slutet av juli, gärna på fuktig oslagen gräsmark.Honan kan lägga flera hundra ägg som kläcks efter 2 veckor.

De små grå larverna hinner inte göra så stor skada på hösten men det är nu som en nematodbehandling har största möjligheten att bli lyckad.

Larverna kallas för "leatherjackets" med anledning av den hårda hud som omger de och kan vara svåra för nematoderna att komma åt om de inte är riktigt unga.

Larverna övervintrar och när de kommer igång på våren är de glupska och mångdubblar sin vikt innan de förpuppar sig.

De går även upp på markytan under varma, fuktiga nätter och kan bita av eller sarga stjälkar och lågt sittande blad. Ibland kan de dra med sig växtdelar ner i gångarna.

Nemasys består av Steinernema feltiae som en levande rundmask och har inget att göra med växtskyddsmedel eller restriktioner på vattenskyddsområde.

Biologisk kontroll

 • Nematoder är naturligt förekommande i marken, det finns många olika arter och endast ett fåtal av dessa lever på insektslarver som lever sitt liv i jorden.
 • Nematoder tillhör makrodjur trots sin litenhet (0,5 mm) och är otroligt ömtåliga för solljus och uttorkning.
 • Nemasys består av nematoden Steinernema feltiae som finns i all jord, men antalet är för få när det plötsligt blir många harkrankslarver, de hinner inte föröka sig tillräckligt snabbt för att förhindra att det blir skador på gräsmattan.
 • När man behandlat med Nemasys och vattnat ner dessa kommer nematoden att föröka sig i larven och angripa andra harkrankslarver som är i närheten (inom några centimeter).
 • När harkrankspopulationen gått ned återgår populationen av nematoder ned till normal nivå.
 • Nematoder lever sitt liv i det översta jordlagret 1- 2 cm och kräver att det skall finnas tillgång på fuktig jord för att de skall kunna röra sig och inte torka ut.
 • Nematoder är specifika på vad de har som värddjur.  Nemasys värddjur är larver av harkrankslarver, mygglarver och fluglarver.
 • Nematoder utgör inte någon fara för människor vuxna eller barn, husdjur, det vilda djurlivet andra jordlevande mikro- eller makro-organismer, förutom larver av ovanstående insekter.

. Det är upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt.

 • NemaMygga består av Steinernema feltiae som en levande rundmask och har inget att göra med växtskyddsmedel eller restriktioner på vattenskyddsområde.
 • Nematoder är naturligt förekommande i marken, det finns många olika arter och endast ett fåtal av dessa lever på insektslarver som lever sitt liv i jorden.
 • Nematoder tillhör makrodjur trots sin litenhet (0,5 mm) och är otroligt ömtåliga för solljus och uttorkning.
 • NemaMygga består av nematoden Steinernema feltiae som finns i all jord, men antalet är för få när det plötsligt blir många harkrankslarver, de når inte uppföröka sig tillräckligt snabbt.
 • När man behandlat med Nemasys och vattnat ner dessa kommer nematoden att uppföröka sig i larven och angripa andra harkrankslarver som är i närheten (inom några centimeter).
 • När harkrankspopulationen gått ned går antalet nematoder när till den normala nivån eftersom det inte finns tillräckligt med mat, harkrankslarver.
 • Nematoder lever sitt liv i det översta jordlagret 1- 2 cm och kräver att det skall finnas tillgång på fuktig jord för att de skall kunna röra sig och inte torka ut.
 • Nematoder är specifika på vad de har som värddjur, Nemasys larver av harkrankslarver, mygglarver, fluglarver så länge det finns larver, sen går populationen av nematoder ned till normal nivå.
 • Nematoder utgör inte någon fara för människor vuxna eller barn, husdjur, det vilda djurlivet andra jordlevande mikro- eller makro-organismer, förutom larver av ovanstående insekter.
 •  

Nemasys (Steinernema feltiae) blev godkänd första gången 2000 och har sedan dess används på golfbanor, fotbollsplan, hemträdgårdar, växthus.

 

Säkerhetsdatablad MSDS  50 milj

Säkerhetsdatablad MSDS 250 milj

Hej Susanne! 

Anna i Göteborg här. 
 
Nu har vi vattnat ut nematoderna mot harkrankar på vår 40 kvm stora gräsmatta. Så här gjorde vi: 
 
1. Posten kom med nematoderna vid ett-tiden - rakt in i kylen med dem. Paketet ska räcka till 500 kvm. 
2. Det har regnat en hel del det senaste dygnet, senast vid sju-tiden på kvällen. Temperatur runt 18 grader. 
3. En provbit grävs upp ur gräsmattan. Larver hittas direkt. 
4. Nematodpaketet löses upp i en hink med ca tio liter kallt vatten, vi rör runt ordentligt. 
5. ca en halv liter åt gången blandas ut i en vattenkanna full med vatten. Denna vattnas ut över en liten del av gräset. Så fortsätter vi tills hinken är tom och gräsmattan täckt. 
    Vi rör noga hela tiden. 
6. Vi efter-vattnar med vatten. 

Nu återstår det att se om detta får effekt!  (2014)
 
"Ville bara rapportera att där inte är några spår av larver i gräsmattan i år (peppar, peppar), den är grön och frodig och växer så det knakar. 
Tack för all hjälp!" april 2015


 
Se bilder:
 
 
 
 
Hälsningar Anna