Bekämpa gräsmattelarver med nematoder

Miljoner små trädgårdsmästare -till Er tjänst

 


När ska jag behandla?

Klicka för köp av Nemasys G®

Nemasys G®är baserad på nematoden Heterohabditis bacteriophora som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre och andra marklevande larver som skadar gräsmattan.

Nemasys G® Biologisk kontroll av larver som lever i och av gräsmattan

Nemasys G® innehåller nematoder i deras mest aktiva stadie. Nematoden söker aktivt upp skadeinsekten och tränger in genom naturliga öppningar. Väl inne i larven avger nematoden bakterier som den lever i symbios med som dödar larven. Nematoden reproducerar sig därefter inuti larven och en nya generation nematoder friges som kan fortsätta sökandet efter nya larver.

 

När det är torrt i marken är vätmedlet ett bra hjälpmedel för att få ner nematoderna i jorden

 

BASF packar alltid dubbla mängden nematoder. Detta för att säkerställa att våra produkter ska, med råge, innehålla rätt mängd nematoder. Det är sedan upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt.

Ekologisk odling 

På Nemaslug och Nemasys produkterna finns följande:
Produkten kan användas i ekologiskt lantbruk, enligt RCE n° 834/2007.


RCE n° 834/2007 är ett dokument runt ekologisk produktion i EU där man fört samman gamla regler och olika nationella regler till ett regelverk vad som accepteras inom ekologiskproduktion i EU.
Regel skall också bidra till att minska hinder för ekologiska varor och tjänster och skall samtidigt göra import från tredje land möjligt om de uppfyller 834/2007.

Fördelar för användaren

• Kan användas för förebyggande och kurativ bekämpning.

• Biologisk kontroll av t.ex  trädgårdsborre pingborre och andra larver som skadar gräsmattan.

• Enkel att applicera genom vattning med vattenkanna, trädgårdsspruta (avfettningsspruta)

  eller applicering genom bevattningssystem

• Behandling ger inga resthalter.

• Kan användas i IPM* och biologiska program. 

• Inga begränsningar i användningsområden och ingen karenstid.

• Kurativ effekt fastlagd genom lång erfarenhet.

• Inga problem med att resthalter rinner av till närliggande ytor.

• Användarvänligt, säkert för nyttodjur och miljö.

• Kan användas tillsammans med många gödselmedel och svampmedel som tillförs marken.

• Bra produktinformation och användarinstruktioner från en av marknadens största producent av nematoder, BASF.

 

larver och tändsticka

Trädgårdsborre och pingborre är våra vanligaste skadedjur på rötter i gräsmattan. Vid skymning i juni/juli kan mängder av skalbaggar ses svärma. Honorna lägger senare ägg i gräsmattan och ytterligare några veckor senare kläcks nya larver. Genom att vara uppmärksamma på när årets nya larver har kläckts, i slutet av juli - början av augusti, får man allra bäst effekt av nematodbehandling. Konstatera att det finns larver i marken genom kontroller med jämna mellanrum av jorden där angreppen brukar ske. Angreppen av gräsmattelarver återfinns på gräsmattans soliga, sandiga och torra partier.

Trastar kråkfåglar grävling och räv kalasar gärna på "fettpölser" och är goda markörer på larvangrepp. Gräsmattelarver föredrar lätta sandjordar. Larverna blir svårare att infektera för nematoderna med tiden. Gräsmattelarverna söker sig också djupare ner i jorden under hösten, vilket gör de svårare att komma åt.

Larverna kan se friska ut i veckor efter behandling men kontroller i mikroskop har visat att de trots det är kraftigt infekterade så det behövs mer tålamod än när man behandlar mot t.ex sniglar.

*IPM står för "Intregated Pest Management" Det betyder att lantbrukare från och med 2014 skall alltid överväga om det finns något annat alternativ än det kemiska som kan användas.

 

Nematoderna angriper larver i jorden, inte puppor, färdiga insekter eller ägg. När marktemperturen är under +13 grader är nematoderna inte aktiva. Förvissa dig om att marktemperaturen är tillräckligt hög före beställning

 

 

Bilder från nöjd kund: 

Hej Susanne 

Så här ser gräsmattan nu ut efter behandlingen, lite dressjord o stöd sått lite gräsfrön