Bekämpa gräsmattelarver med nematoder

Miljoner små trädgårdsmästare -till Er tjänst

 


När ska jag behandla?

Klicka för köp av NemaGräs

NemaGräs är baserad på nematoden Heterohabditis bacteriophora som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre och andra marklevande larver som skadar gräsmattan.

NemaGräs Biologisk kontroll av larver som lever i och av gräsmattan

NemaGräs innehåller nematoder i deras mest aktiva stadie. Nematoden söker aktivt upp skadeinsekten och tränger in genom naturliga öppningar. Väl inne i larven avger nematoden bakterier som den lever i symbios med som dödar larven. Nematoden reproducerar sig därefter inuti larven och en nya generation nematoder friges som kan fortsätta sökandet efter nya larver.

 

När det är torrt i marken är vätmedlet ett bra hjälpmedel för att få ner nematoderna i jorden

 

Det är upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt.

 

Fördelar för användaren

 

• Biologisk kontroll av t.ex  trädgårdsborre pingborre och andra larver

   som skadar gräsmattan.

• Enkel att applicera genom vattning med vattenkanna,

   trädgårdsspruta (avfettningsspruta) eller  genom bevattningssystem

• Behandling ger inga resthalter.

• Inga begränsningar i användningsområden och ingen karenstid.

• Kurativ effekt fastlagd genom lång erfarenhet.

• Inga problem med att resthalter rinner av till närliggande ytor.

• Användarvänligt, säkert för nyttodjur och miljö.

• Kan användas tillsammans med många gödselmedel

   och svampmedel som tillförs marken.

 

 

larver och tändsticka

Trädgårdsborre och pingborre är våra vanligaste skadedjur på rötter i gräsmattan. Vid skymning i juni/juli kan mängder av skalbaggar ses svärma. Honorna lägger senare ägg i gräsmattan och ytterligare några veckor senare kläcks nya larver. Genom att vara uppmärksamma på när årets nya larver har kläckts, i slutet av juli - början av augusti, får man allra bäst effekt av nematodbehandling. Konstatera att det finns larver i marken genom kontroller med jämna mellanrum av jorden där angreppen brukar ske. Angreppen av gräsmattelarver återfinns på gräsmattans soliga, sandiga och torra partier.

Trastar kråkfåglar grävling och räv kalasar gärna på "fettpölser" och är goda markörer på larvangrepp. Gräsmattelarver föredrar lätta sandjordar. Larverna blir svårare att infektera för nematoderna med tiden. Gräsmattelarverna söker sig också djupare ner i jorden under hösten, vilket gör de svårare att komma åt.

Larverna kan se friska ut i veckor efter behandling men kontroller i mikroskop har visat att de trots det är kraftigt infekterade så det behövs mer tålamod än när man behandlar mot t.ex sniglar.

 

 

Nematoderna angriper larver i jorden, inte puppor, färdiga insekter eller ägg. När marktemperturen är under +13 grader är nematoderna inte aktiva. Förvissa dig om att marktemperaturen är tillräckligt hög före beställning

 

 

Bilder från nöjd kund: 

Hej Susanne 

Så här ser gräsmattan nu ut efter behandlingen, lite dressjord o stöd sått lite gräsfrön