Bekämpa gräsmattelarver med nematoder

Miljoner små trädgårdsmästare -till Er tjänst

 


När ska jag behandla?

Klicka för köp av Nemasys G®

Nemasys G®är baserad på nematoden Heterohabditis bacteriophora som angriper larvstadier av trädgårdsborre, pingborre och andra marklevande larver som skadar gräsmattan.

Nemasys G® Biologisk kontroll av larver som lever i och av gräsmattan

Nemasys G® innehåller nematoder i deras mest aktiva stadie. Nematoden söker aktivt upp skadeinsekten och tränger in genom naturliga öppningar. Väl inne i larven avger nematoden bakterier som den lever i symbios med som dödar larven. Nematoden reproducerar sig därefter inuti larven och en nya generation nematoder friges som kan fortsätta sökandet efter nya larver.

 

När det är torrt i marken är vätmedlet ett bra hjälpmedel för att få ner nematoderna i jorden

 

BASF packar alltid dubbla mängden nematoder. Detta för att säkerställa att våra produkter ska, med råge, innehålla rätt mängd nematoder. Det är sedan upp till dig som kund att noggrant följa råd och anvisningar vid behandling och inte minst viktigt att behandla vid rätt tidpunkt.

Ekologisk odling 

På Nemaslug och Nemasys produkterna finns följande:
Produkten kan användas i ekologiskt lantbruk, enligt RCE n° 834/2007.


RCE n° 834/2007 är ett dokument runt ekologisk produktion i EU där man fört samman gamla regler och olika nationella regler till ett regelverk vad som accepteras inom ekologiskproduktion i EU.
Regel skall också bidra till att minska hinder för ekologiska varor och tjänster och skall samtidigt göra import från tredje land möjligt om de uppfyller 834/2007.

Fördelar för användaren

• Kan användas för förebyggande och kurativ bekämpning.

• Biologisk kontroll av t.ex  trädgårdsborre pingborre och andra larver som skadar gräsmattan.

• Enkel att applicera genom vattning med vattenkanna, trädgårdsspruta (avfettningsspruta)

  eller applicering genom bevattningssystem

• Behandling ger inga resthalter.

• Kan användas i IPM* och biologiska program. 

• Inga begränsningar i användningsområden och ingen karenstid.

• Kurativ effekt fastlagd genom lång erfarenhet.

• Inga problem med att resthalter rinner av till närliggande ytor.

• Användarvänligt, säkert för nyttodjur och miljö.

• Kan användas tillsammans med många gödselmedel och svampmedel som tillförs marken.

• Bra produktinformation och användarinstruktioner från en av marknadens största producent av nematoder, BASF.

 

larver och tändsticka

Trädgårdsborre och pingborre är våra vanligaste skadedjur på rötter i gräsmattan. Vid skymning i juni/juli kan mängder av skalbaggar ses svärma. Honorna lägger senare ägg i gräsmattan och ytterligare några veckor senare kläcks nya larver. Genom att vara uppmärksamma på när årets nya larver har kläckts, i slutet av juli - början av augusti, får man allra bäst effekt av nematodbehandling. Konstatera att det finns larver i marken genom kontroller med jämna mellanrum av jorden där angreppen brukar ske. Angreppen av gräsmattelarver återfinns på gräsmattans soliga, sandiga och torra partier.

Trastar kråkfåglar grävling och räv kalasar gärna på "fettpölser" och är goda markörer på larvangrepp. Gräsmattelarver föredrar lätta sandjordar. Larverna blir svårare att infektera för nematoderna med tiden. Gräsmattelarverna söker sig också djupare ner i jorden under hösten, vilket gör de svårare att komma åt.

Larverna kan se friska ut i veckor efter behandling men kontroller i mikroskop har visat att de trots det är kraftigt infekterade så det behövs mer tålamod än när man behandlar mot t.ex sniglar.

*IPM står för "Intregated Pest Management" Det betyder att lantbrukare från och med 2014 skall alltid överväga om det finns något annat alternativ än det kemiska som kan användas.

 

Nematoderna angriper larver i jorden, inte puppor, färdiga insekter eller ägg. När marktemperturen är under +13 grader är nematoderna inte aktiva. Förvissa dig om att marktemperaturen är tillräckligt hög före beställning

Behandlingsråd

Kontrollera att marken innehåller larver innan du gör en beställning. Bästa behandlingstiden infaller från början av augusti och några veckor framåt.
Bästa behandlingstiden är när larverna är unga och lätta att infektera. 

 

Gör så här:

Jorden skall vara fuktig innan behandlingen påbörjas.  Lös upp förpackningens innehåll i en hink med kallt vatten, börja gärna med en liten mängd vatten tills ev klumpar lösts upp, fyll sedan upp hinken. Nematodlösningen är nu färdig att använda som ett koncentrat. Beräkna hur många vattenkannor du kommer att behöva för att vattna hela ytan.

Behövs 10 kannor så tag en tiondel ur hinken, späd med vattten till vattenkannan är full och vattna ut, upprepa 10 gånger.

Räcker det med 3 kannor så tag en tredjedel av koncentratet osv.

Det är viktigt att vätskan fördelas  över hela den yta som skall behandlas.

Nematoderna kan vattnas ut med vanlig vattenkanna eller sprayas ut med pumpflaska som används för t.ex avfettning.blanda nermatoder   

När ska man behandla? Behandling rekommenderas kvällstid, då undviker man att utsätta nematoderna för starkt solljus och temperaturer över +30º C.Bäst effekt nås när marktemperaturen ä +13º - +25º C. Det är viktigt att hålla den behandlade ytan fuktig, då trivs nematoderna bäst.

OBS! Vi rekommenderar att upprepa behandlingen under några år för de gräsmattelarver som har fleråriga larver. Detta beroende av att nematoderna har lättast att infektera unga larver. Trädgårdsborren har ett 1-årigt larvstadium, pingborrens är 2-årigt.

- Produktförvaring 

Nemasys G® innehåller levande organismer och bör användas så fort som möjligt, se datumstämpling, det är minst en veckas hållbarhet vid leverans. 

Nemasys G®  ska kylförvaras för bästa hållbarhet. Nematoderna dör om de utsätts för uttorkning, solljus, minusgrader eller temperaturer över 30°  Tänk på att inte beställa om väderprognosen visar på en torr och varm period närmsta veckorna.

-Vad är Gräsmattelarver och hur ser deras livscykel ut?

Pingborre:

Skalbaggen är halmgul eller gulbrun i färgen starkt hårig och 14 - 20 mm lång.Täckvingarna har tre upphöjda längsgående ribbor.
Svärmning sker under ljumma, stilla kvällar i slutet av juni-början av juli. De svärmar iträdkronor eller höga buskar med början i skymningen vid ljumt, vindstilla väder.

Pingborrrar i stora mängder kan  skada både barr- och lövtrad.
Honorna lägger ägg i jorden och äggen kläcks en månad senare. Larverna utveckling från ägg till fullbildad tar 2-3 år. En fullvuxen larv är ca 30 mm lång, cremefärgad med tydliga ben och återfinns i rotsystemet

Trädgårdsborre:

Skalbaggen ar liten, endast 8-11mm lång. Framkroppens översida är metalliskt grön eller blåsvart 

Täckvingarna är gulbruna. Kroppen är hårig och trädgårdsborrens generationstid är ett år, Skalbaggen kommer  fram i maj-juni och svärmar i juni, mitt på dagen.
Trädgårdsborren söker sig till bl.a. fruktträd och bärbuskar där den äter blad och knoppar. Den har även rapporterats som skadedjur på rosor där den gärna äter kronblad.

Larven ser ut som övriga bladhorningar men är mindre, ca 15 mm lång

Ollonborrens larv är till 4-5 cm lång och är p.g.a sin storlek lätt att skilja från de vanligast förekommande gräsmattelarverna. 

Ollonborrens larver är svårbekämpade, det är viktigt att behandla de unga larverna och att upprepa behandlingen under flera år

Gräsmattelarver kan förväxlas med öronvivelns larver, gräsmattelarver har ben medan öronvivelns larver helt saknar ben.

Nemasys G® är verksamt mot båda artena.

 

Vi vill dela med oss av våra trevliga kundmail.

"Hej igen Susanne.

Nu återkommer jag iår igen angående leverans av 1091 100 kvm till mig.När tycker du att jag skall sprida ut det?

Förra årets resultat var mycket bra.Återkomm gärna till mig. tack
Lennart"

 

 

 

 

 

Nemasys G®- mot gräsmattelarver ekologiskt giftfritt -

ofarligt för barn, bin och andra djur