Nemasys C®-

mot larver 

 

Giftfritt och ofarligt för barn, bin och andra djur

Behandling med Nemasys C® är ett effektivt och giftfritt sätt att bekämpa fjärilslarver och nattflyn,äpplevecklare, rönnbärsmal, krusbärsstekel m.fl.

Klicka för köp av Nemasys C®

 

Nemasys C®  för ett enkelt sätt att bekämpa fjärilslarver och nattflyn.
För att bekämpa fjärilslarver gäller det att behandla så fort de första larverna uppträder. Det är viktigt att hela den angripna ytan behandlas och att larverna träffas av nematodlösningen. Larver som inte kommer i kontakt med lösningen blir inte infekterade. 
Äpplevecklare bekämpas då äpplena är skördemogna, man behandlar stammarna/huvudgrenarna och ett område på marken som är lika stort som trädets krona.

Vattna området innan nematoderna appliceras och använd en sprayflaska så att nematoderna sprids över hela det område som ska behandlas. Förpackningen innehåller nematoder som räcker till att behandla området tre gånger med 5-7 dagars mellanrum för att täcka larvernas hela kläckningsperiod.

Nematoden Steinernema carpocapsae angriper skadedjur genom att gå in via naturliga kroppsöppningar. Väl inne släpper de ut en bakterie som gör att larven slutar att äta och sedan dör ganska snabbt och kan på så sätt bryta insektens livscykel.
Rönnbärsmalen förekommer i hela Sverige där det finns rönn och gör mest skada de år då rönnarnas blommor blivit frostskadade och träden får liten eller utebliven skörd. Äpplet är ingen god näringskälla varför larvtiden blir lång och de flesta av larverna kommer inte att utvecklas till fjärilar. Larverna övervintrar under marken i en kokong och förpuppar sig på våren.

I växthus kan skadeangrepp uppträda under andra tider av året.

Ekologisk odling 

På Nemaslug och Nemasys produkterna finns följande:
Produkten kan användas i ekologiskt lantbruk, enligt RCE n° 834/2007.


RCE n° 834/2007 är ett dokument runt ekologisk produktion i EU där man fört samman gamla regler och olika nationella regler till ett regelverk vad som accepteras inom ekologiskproduktion i EU.
Regel skall också bidra till att minska hinder för ekologiska varor och tjänster och skall samtidigt göra import från tredje land möjligt om de uppfyller 834/2007.

Behandling

Nemasys C® blandas ner i kallt vatten och kan vattnas ut med vanlig vattenkanna. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger + 13º C. Bionema tillhandahåller Nemasys C  i förpackningar för  3* 40 kvm eller 20 träd. För större mängd kontakta oss.

Produktförvaring

Nemasys C® innehåller levande nematoder och bör användas innan bäst-före-datum på förpackningen, minst en veckas hållbarhet vid leverans. Nematoder ska förvaras som kylvara. Nematoderna dör om de utsätts för uttorkning, solljus, minusgrader eller temperaturer över 30 °Tänk på att inte beställa om väderprognosen visar på en torr och varm period närmsta veckorna,

- Hur känner jag igen olika larvers skadebild?

Jordfly jordfärgade larver med svagt antydda mörka längsgående linjer på ryggen. Larven rullar ihop sig vid beröring och vila. Jordflylarver angriper både stjälkar och rotsystem beroende på i vilket utvecklingsstadium de befinner sig i. Störst skada gör de på rötterna då de under sina två sista, av sex utvecklingsstadier, helt lever under jorden och äter på rötter och rotknölar.

Kålfjärilar kan decimera ett grönsaksland, särskilt kålväxter eller prydnadsrabatter med t.ex krasse.. Larverna uppträder i stort antal på plantorna som snabbt kan kalätas. Rovfjärilens larven orsakar små hål i bladen, i ett senare kan de äta hål rakt in i kålhuvudet.

Kålfjärilslarven

Krusbärsstekeln torde var det allvarligaste skadedjuret på krusbär. Vid större angrepp kan stekelns larver på kort tid kaläta buskarna; bären faller av, tillväxten och bildningen av blom-anlag hämmas, vilket kan leda till försämrad skörd även året efter angreppet.
Äpplevecklarens angrepp ger sig till känna i form av rödbruna exkrementer på karten, oftast vid flugändan om angreppet är tidigt, men annars på "kinden" eller skaftändan. Ofta sitter ingångshålet täckt av ett blad eller mellan två kart och kan därför vara svårt att upptäcka. Angripen frukt brådmognar och faller lätt ner i förtid. När man delar frukten kan det visa sig att det är väldigt lite kvar att äta.

Rönnbärsmalen äter gångar kors och tvärs i frukten och kan vara flera i samma frukt.