GrowCamp ECOmposter 

 

en mobil kompost som fungerar hela året                     

-rulla den dit du vill fylla den

 

-rulla den dit du vill tömma den

 

-rulla den dit du vill vattna den

 

-rulla den dit du vill skugga den  

 

-rulla den dit du vill vinterfövara den

 

Kan en kompost bli mer allround?

 

 

Kompostering

 

Hemmakompostering är en av det moderna samhällets mest miljövänliga verksamheter. Avfall från trädgård och mat utgör omkring 30 procent av allt avfall.

Kompostering bidrar till att hålla en betydande andel av din familjs avfallsflöde borta från avfallsdeponier och avloppsreningsverk. Det är en naturlig metod att återföra organiskt material till näringsrik jord.

Komposteringsprocessen stimulerar produktionen av nyttiga mikroorganismer (främst bakterier och svampar) som i gengäld bryter ner organiskt material som bildar humus (ett material som är rikt på näring). Den ökar näringsinnehållet i jordar och bidrar till att bevara fukten. Man har också visat att kompost motverkar växtsjukdomar och skadedjur, reducerar eller undanröjer behovet av kemiska gödningsämnen samt främjar högre avkastning av jordbruksgrödor.

Genom att använda kompost kan man minska behovet av vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Kompost fungerar som en säljbar vara och är ett lågkostnadsalternativ till vanlig övertäckning och konstgjord jordförbättring. Att kompostera ökar även de kommunala soptipparnas brukstid genom att organiskt material hålls borta från dem och erbjuder ett mindre kostsamt alternativ till konventionella metoder att rena förorenad jord.

 

Hur komposterar man?

God kompostering handlar om att tillgodose de rätta miljöförhållandena för mikrobiellt liv. Komposten tillverkas av miljarder mikrober som äter det avfall från trädgård och kök som du ger dem. Emellertid behöver dessa levande mikrober luft, vatten, mat och värme. Så länge du upprätthåller de rätta villkoren så kommer ditt avfall snabbt att förvandlas till kompost.

 

Luft

Komposterande mikrober är aeroba (luftkrävande). Utan luft tar anaeroba (icke luftkrävande) mikrober över i högen och även om de faktiskt åstadkommer en långsam nedbrytning så har de en benägenhet att lukta som ruttnande avfall.

Det är väsentligt att upprätthålla luftvägar in i avfallshögen och det är en av orsakerna till vårt patenterade luftrörssystem. Dessutom kan luftvägar öppnas genom att man tillför exempelvis strån eller träflisor som inte snabbt tovar sig och även genom att regelbundet vända din ECOmposter och bryta ner beståndsdelar som skulle kunna tova ihop och utestänga luft.

 

Vatten

Helst ska din komposthög vara som en fuktig handduk för att garantera en bra mikrobiell livsmiljö. Om din hög är torrare så kommer komposteringen att sakta av. Om den, å andra sidan, är mycket våtare tenderar beståndsdelarna att tova sig och utestänga luft, vilket leder till en långsammare och mera luktande process.

Luftrörssystemet medger också att fukt i form av dagg och regn tränger in i högen, även om vatten fortfarande kan behövas, beroende på högens innehåll och vädret där den står.

När du använder torra beståndsdelar såsom torra löv eller makulerat papper behöver du fukta dem när du lägger dem på högen. Fukten kan kontrolleras när som helst, enkelt genom att du vänder på din ECOmposter (för att blanda högen). Öppna locket och rör högen med handen.

 

Mat

I stora drag finns det två slags mat som komposteringsmikrober behöver: Bruna och gröna.

Bruna” är torrt och dött plantmaterial såsom strån, vissna bruna löv, träflisor, papperspåsar och strimlat papp. Dessa utgör en energikälla för de komposterande mikroberna och hjälper till att åstadkomma god luftsättning, men de har en benägenhet att vara torra, och därför behöver det bruna ofta fuktas innan det läggs i ECOmposter

Gröna’ är friskt (och ofta grönt) växtmaterial, såsom frukt- och grönsaksrester, kaffesump och tepåsar, gröna löv och blommor. Grönt har högt fuktinnehåll och mera kväve i sig, vilket är en avgörande proteinkälla för mikroberna.

Balans mellan brunt och grönt är avgörande när man skapar ett framgångsrikt kompostsystem.

 

Temperatur

Temperaturen i din hög är en viktig faktor för framgångsrik kompostering. Efter hand som mikroberna arbetar med att smälta ingredienserna i högen avger de värme och temperaturen i din komposthög avgörs av den sammanlagda kroppsvärme som miljarder mikrober avger. Att upprätthåla fukt, luftflöde och en god balans mellan ingredienserna är, tillsammans med den unika designen och färgen på ECOmposter, det som garanterar att temperaturen i komposthögen förblir idealisk för komposteringsprocessen.

Var försiktig när du kontrollerar temperaturen i högen, eftersom den i högens mitt kan komma upp över 50 °C.