Pingborre trädgårdsborre ollonborre - gräsmattelarver 

Nematoder mot gräsmattelarver

Giftfritt effektivt

-ofarligt för barn bin och andra djur

 

För bäste effekt rekommenderas behandling från augusti och framåt så lönge marktemperaturen tillåter

 

       

  

           Pingborrelarv        Pingborre          Bild från kund

 


Mitt namn är Charlott  och jag skulle beställa chafer grub killer 500kvm men det gick inte sen att ni hade slut på detta. Så nu undrar jag om ni kan höra av er till mig när ni åter får in det i ert lager! Handlade denna produkt förra året och ser stor skillnad på gräset och att larvern blev utmärglade och slöare redan i september förra året.   "Hej! 

Snälla hör av er!  Charlott i Furulund"                                                                                                                                                                                 Chafer Grub Killer

                 - mot gräsmattelarver 

Chafer Grub Killer angriper och dödar larver till bland annat pingborre, trädgårdsborre och öronvivel.

Skydda din gräsmatta med en giftfri och effektiv metod,

använd dig av naturens eget försvar.

 

För beställning av Chafer Grub Killer  klicka här

 

 Nematoderna angriper larver i jorden, inte puppor, färdiga insekter eller ägg. När marktemperturen är under +13 grader är nematoderna inte aktiva. Förvissa dig om att marktemperaturen är tillräckligt hög före beställning.


Kontrollera att marken innehåller larver innan du gör en beställning.
När skalbaggarna börjat svärma dröjer det någon vecka till äggläggning i gräsmattan. Efter ytterligare några veckor kläcks äggen och en ny generation gräsmattelarver börjar vegetera på rötterna. Den bästa tiden för behandling med nematoder då larverna är unga och lätta att infektera. 

 

-om Chafer Grub Killer

Chafer Grub Killer innehåller nematoder av arten Heterorhabditis bacteriophora (små rundmaskar), som är naturligt förekommande i Sverige och anpassade för vårt klimat.

De angriper och dödar larver till vissa skadeinsekter, t, ex  pingborre trädgårdsborre och öronvivel.
Nematoderna rör sig i marken, där de aktivt uppsöker ett värddjur. Larverna angrips genom naturliga kroppsöppningar och inom loppet av 3-4 veckor dör de. Då kan döda larver hittas i marken och en ny generation nematoder redo att infektera nya larver. De angriper ej växter eller andra djur och nematoderna är ofarliga för människor.

 

- Användning

Jorden skall vara fuktig innan behandlingen påbörjasoch det är viktigt att vätskan fördelas jämnt över den yta som skall behandlas.

Nematoderna kan vattnas ut med vanlig vattenkanna eller sprayas ut med pumpflaska som även används för t.ex avfettning.

Behandling rekommenderas kvällstid, då undviker man att utsätta nematoderna för starkt solljus och temperaturer över +30º C. Bäst effekt nås när marktemperaturen är +14º C - +25º C. Håll gärna den behandlade ytan fuktig då trivs nematoderna bäst.

 

- När ska man behandla?

Trädgårdsborre och pingborre är våra vanligaste skadedjur på rötterna i gräsmattan. Vid skymning i juni/juli kan mängder av skalbaggar ses svärma. Honorna lägger senare ägg i gräsmattan och ytterligare några veckor senare kläcks nya larver. Genom att vara uppmärksamma på när årets nya larver har kläckts kan man få allra bäst effekt av nematodbehandling. Konstatera att det finns larver i marken genom kontroller med jämna mellanrum av jorden där angreppen brukar ske. Angreppen av gräsmattelarver återfinns på gräsmattans soliga, sandiga och torra partier.Trastar kråkfåglar grävling och räv kalasar gärna på "fettpölser" och är goda markörer på larvangrepp. Gräsmattelarver föredrar lätta sandjordar. Larverna blir svårare att infektera för nematoderna med tiden. Gräsmattelarverna söker sig också djupare ner i jorden under hösten., vilket gör de svårare att komma åt.

 Larverna kan många gånger se friska ut i veckor efter behandling men kontroller i mikroskop har visat att de trots det är kraftigt infekterade, så man kan behöva mer tålamod än när man behandlar mot sniglar eller blomflugor 

 

Harkankens larver är mörkbruna och behandlas bäst med Steinernema feltiae som kan beställas från Bionema, ring eller maila.

 

OBS! Vi rekommenderar att upprepa behandlingen under några år för de gräsmattelarver som har fleråriga larver. Detta beroende av att nematoderna har lättast att infektera unga larver. 
 

- Produktförvaring

Chafer Grub Killer innehåller levande organismer och bör användas så fort som möjligt, se datumstämpling, det är minst en veckas hållbarhet vid leverans. Chafer Grub Killer ska kylförvaras för bästa hållbarhet. Nematoderna dör om de utsätts för uttorkning, solljus, minusgrader eller temperaturer över 30°. Tänk på att inte beställa om väderprognosen visar på en torr och varm period närmsta veckorna.

 

- Vad är gräsmattelarver och hur ser deras livscykel ut?

 

Gräsmattelarver är cremefärgade och  1.5 - 2.5  cm långa med tydliga ben och återfinns i rotsystemet hos plantor och i gräsmattor. De förväxlas ofta med öronvivelns larver men gräsmattelarver har ben medan öronvivelns larver helt saknar ben.

Trädgårdsborren har ett 1-årigt larvstadium, pingborrens är 2-årigt.

 

- Vilka skador orsakar gräsmattelarver och hur känner man igen de?

 

Gräsmattelarvernas äter upp gräsmattans rötter så gräset dör och larverna lockar till sig trastar, kråkfåglar och andra djur som får sig ett skrovmål.   

 

- Ollonborre

Ollonborrens larv är till 4-5 cm lång och är p.g.a sin storlek lätt att skilja från de vanligast förekommande gräsmattelarverna. Ollonborrens larver är svårbekämpade, det är viktigt att behandla de unga larverna och att upprepa behandlingen under flera år.

 

 

  Chafer Grub Killer

 

-mot gräsmattelarver giftfritt och ofarligt för barn, bin och andra djur

 

 

 

Pingborre, lägg märke till de längsgående ribborna på täckvingarna

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Miljoner små trädgårdsmästare
-till Er tjänst

Giftfri, biologisk bekämpning mot:

» Sorgmyggor"Blomflugor" » Fjärilslarver
» Öronvivel » Sniglar
» Gräsmattelarver » Harkrank
» Äpplevecklare » Ollonborre
» Trädgårdsborre » Behandlingsråd  

 

Drift & produktion:
Wikinggruppen
start